Методи аналізу

Основні методи аналізу, що використовуються в Державній науково-дослідній лабораторії з контролю якості лікарських засобів, наведені в області атестації лабораторії, яка є невід'ємною частиною свідоцтва про атестацію № 284 від 25.01.2016 р. та розширенні галузі атестації  до свідоцтва №284  від 20.07.2017.

Фізичні та фізико-хімічні методи аналізу за ДФУ (діюче видання): 2.2.1. Визначення прозорості і ступеня каламутності рідин. 2.2.2. Визначення ступеня забарвлення рідин. 2.2.3. Потенціометричне визначення рН. 2.2.5. Відносна густина. 2.2.6. Показник заломлення. 2.2.7. Оптичне обертання. 2.2.8. В’язкість*. 2.2.9. Метод капілярної віскозиметрії*. 2.2.10. Метод ротаційної віскозиметрії*. 2.2.14. Температура плавлення –– капілярний метод. 2.2.15. Температура плавлення –– відкритий капілярний метод. 2.2.20. Потенціометричне титрування. 2.2.24. Абсорбційна спектрофотометрія в інфрачервоній області. 2.2.25. Абсорбційна спектрофотометрія в ультрафіолетовій і видимій областях. 2.2.27. Тонкошарова хроматографія. 2.2.28. Газова хроматографія*. 2.2.29. Рідинна хроматографія. 2.2.32. Втрата в масі при висушуванні. 2.2.38. Питома електропровідність. 2.2.N.1. Об’ємні методи титрування. 2.2.43. Мас-спектрометрія. 2.2.60. Температура плавлення – інструментальний метод. Ідентифікація за ДФУ (діюче видання): 2.3.1. Реакції ідентифікації на іони і функціональні групи. 2.3.2. Ідентифікація жирних олій методом тонкошарової хроматографії. 2.3.4. Визначення запаху. Випробування на граничний вміст домішок за ДФУ (діюче видання): 2.4.1. Амонію солі. 2.4.2. Арсен*. 2.4.3. Кальцій. 2.4.4. Хлориди. 2.4.5. Фториди*. 2.4.6. Магній*. 2.4.7. Магній і лужноземеньні метали. 2.4.8. Важкі метали. 2.4.9. Залізо. 2.4.11. Фосфати. 2.4.12. Калій*. 2.4.13. Сульфати. 2.4.14. Сульфатна зола. 2.4.16. Загальна зола. 2.4.17. Алюміній*. 2.4.18. Вільний формальдегід*. 2.4.19. Лужні домішки в жирних оліях. 2.4.20. Антиоксиданти у жирних оліях*. 2.4.22. Сторонні олії у жирних оліях методом газової хроматографії*. 2.4.23. Стерини у жирних оліях*. 2.4.24. Ідентифікація залишкових розчинників і контроль їх кількостей*. 2.4.25. Залишкові кількості етиленоксиду і діоксану*. 2.4.26. N,N–диметиланілін*. 2.4.28. 2-етилгексанова кислота*. 2.4.N.1. Цинк*. 2.4.N.2. Речовини, що легко обвуглюються. Методи кількісного визначення за ДФУ (діюче видання): 2.5.1. Кислотне число. 2.5.2. Ефірне число. 2.5.3. Гідроксильне число*. 2.5.4. Йодне число. 2.5.5. Перекисне число. 2.5.6. Число омилення. 2.5.7. Неомилювані речовини. 2.5.9. Визначення азоту після мінералізації сірчаною кислотою*. 2.5.11. Комплексометричне титрування. 2.5.12. Визначення води напівмікрометодом (метод К. Фішера). 2.5.30. Окиснюючі речовини. Біологічні випробовування за ДФУ (діюче видання): 2.6.8. Пірогени*. 2.6.9. Аномальна токсичність*. 2.6.12. Випробовування мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів (визначення загального числа життєздатних аеробних мікроорганізмів)*. 2.6.13. Випробовування мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів (випробовування на окремі види мікроорганізмів)*. 2.6.14. Бактеріальні ендотоксини*. Біологічні методи кількісного визначення за ДФУ (діюче видання): 2.7.2. Кількісне визначення антибіотиків мікробіологічним методом*. Методи фармакогнозії за ДФУ (діюче видання): 2.8.1. Зола не розчинна в хлористоводневої кислоти. 2.8.2. Сторонні домішки в лікарській рослинній сировині. 2.8.4. Показник набухання. 2.8.5. Вода в ефірних оліях*. 2.8.6. Сторонні ефіри в ефірних оліях. 2.8.7. Жирні олії й осмолені ефірні олії в ефірних оліях. 2.8.8. Запах та смак ефірних олій. 2.8.9. Залишок після випарювання ефірних олій. 2.8.10. Розчинність ефірних олій у спирті*. 2.8.11. Кількісне визначення 1,8-цинеолу в ефірних оліях*. 2.8.12. Визначення вмісту ефірних олій в лікарських засобах рослинного походження. 2.8.14. Визначення танінів у лікарських засобах рослинного походження. 2.8.15. Показник гіркоти. 2.8.16. Визначення сухого залишку в настойках та екстрактах. 2.8.17. Визначення втрати в масі при висушуванні екстрактів. Фармако-технологічні випробовування за ДФУ (діюче видання): 2.9.1. Розпадання таблеток і капсул. 2.9.2. Розпадання супозиторіїв і песаріїв. 2.9.3. Тест «Розчинення» для твердих дозованих форм. 2.9.5. Однорідність маси для одиниці дозованого лікарського засобу. 2.9.6. Однорідність вмісту діючої речовини в одиниці дозованого лікарського засобу. 2.9.7. Стираність таблеток без оболонки. 2.9.8. Стійкість таблеток до роздавлювання. 2.9.10. Визначення вмісту етанолу й алкоголеметричні таблиці. 2.9.11. Визначення вмісту метанолу та 2-пропанолу*. 2.9.12. Ситовий аналіз*. 2.9.17. Об’єм лікарських засобів парентерального застосування, що витягається. 2.9.18. Лікарські засоби для інгаляції: аеродинамічне визначення дрібнодисперсних часток*. 2.9.19. Механічні включення: невидимі частки*. 2.9.20. Механічні включення: видимі частки*. 2.9.27. Однородність маси доз, що витягаються із багатодозових контейнерів. 2.9.34. Насипна густина та густина після усадки порошків. 2.9.40. Однорідність дозованих одиниць. Розділ «Властивості» у монографіях Визначення гігроскопічності. Визначення розчинності лікарських речовин. Методи аналізу лікарської рослинної сировини за ГФ XI. стор. 275      Ідентифікація (лікарська рослинна сировина). стор. 276       Визначення подрібненості і вмісту домішок (лікарська рослинна сировина). стор. 285        Визначення вологості (лікарська рослинна сировина). стор.286     Визначення вмісту дубильних речовин (лікарська рослинна сировина). стор. 295       Визначення вмісту екстрактивних речовин (лікарська рослинна сировина).   * – за контрактом з Державним підприємством «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів».

Методи аналiзу
Наші координати
НФаУ, ДНДЛ з КЯЛЗ

вул. Валентинівська,4
м. Харків, 61168


Тел.: (0572) 68-09-60, 65-88-92
E-mail: labcq@nuph.edu.ua, labcq@ukr.net
Skype: skype_labcq
Web-сайт: www.labcq.nuph.edu.ua