Методи аналізу

Основні методи аналізу, що використовуються в Державній науково-дослідній лабораторії з контролю якості лікарських засобів, наведені в області атестації лабораторії, яка є невід'ємною частиною свідоцтва про атестацію № 284 від 25.01.2016 р.

Фізичні та фізико-хімічні методи (відповідно до діючої Державної фармакопеї)
 •  Визначення прозорості і ступеня каламутності рідин
 • Визначення ступеня забарвлення рідин
 • Потенціометричне визначення рН
 • Відносна густина
 • Показник заломлення (індекс рефракції)
 • Оптичне обертання *
 • В’язкість *
 • Метод капілярної віскозиметрії *
 • Метод ротаційної віскозиметрії *
 • Температура плавлення - капілярний метод
 • Температура плавлення - відкритий капілярний метод
 • Потенціометричне титрування *
 • Абсорбційна спектрофотометрія в інфрачервоній області
 • Абсорбційна спектрофотометрія в ультрафіолетовій і видимій областях
 • Тонкошарова хроматографія
 • Газова хроматографія *
 • Рідинна хроматографія
 • Втрата в масі при висушуванні
 • Питома електропровідність
 • Об’ємні методи титрування
 • Температура плавлення - інструментальний метод
Ідентифікація (відповідно до діючої Державної фармакопеї)
 • Реакції ідентифікації на іони і функціональні групи
 • Ідентифікація жирних олій методом тонкошарової хроматографії
 • Визначення запаху.
Випробування на граничний вміст домішок (відповідно до діючої Державної фармакопеї)
 • Амонію солі
 • Арсен *
 • Кальцій
 • Хлориди
 • Фториди*
 • Магній*
 • Магній і лужноземельні метали
 • Важкі метали
 • Залізо
 • Фосфати
 • Калій*
 • Сульфати
 • Сульфатна зола
 • Загальна зола
 • Алюміній*
 • Вільний формальдегід *
 • Лужні домішки в жирних оліях
 • Антиоксиданти у жирних оліях*
 • Сторонні олії у жирних оліях методом газової хроматографії*
 • Стеарини у жирних оліях*
 • Ідентифікація залишкових розчинників і контроль їх кількостей*
 • Залишкові кількості етиленоксиду і діоксану*.
 • М,М-диметиланілін *
 • 2- етилгексанова кислота*
 • Цинк*
 • Речовини, що легко обвуглюються
Методи кількісного визначення (відповідно до діючої Державної фармакопеї)
 • Кислотне число
 • Ефірне число
 • Гідроксильне число *
 • Йодне число
 • Перекисне число
 • Число омилення
 • Неомилювані речовини
 • Визначення азоту після мінералізації сірчаною кислотою *
 • Комплексометричне титрування
 • Визначення води напівмікрометодом (метод К. Фішера) *
 • Окиснюючі речовини.
Біологічні і мікробіологічні випробування та методи кількісного визначення (відповідно до діючої Державної фармакопеї)
 • Пірогени *
 • Аномальна токсичність *
 • Випробування мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів (визначення загального числа життєздатних аеробних мікроорганізмів) *
 • Випробування мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів (випробування на окремі види мікроорганізмів) *
 • Бактеріальні ендотоксини *
Біологічні методи кількісного визначення за ДФУ
 • Кількісне визначення антибіотиків мікробіологічним методом *
Методи фармакогнозії (відповідно до діючої Державної фармакопеї)
 • Зола не розчинна в хлористоводневій кислоті
 • Сторонні домішки в лікарській рослинній сировині
 • Показник набухання
 • Сторонні ефіри в ефірних оліях.
 • Вода в ефірних оліях *
 • Жирні олії й осмолені ефірні олії в ефірних оліях.
 • Запах та смак ефірних олій
 • Залишок після випарювання ефірних олій
 • Розчинність ефірних олій у спирті *
 • Кількісне визначення 1,8-цинеолу в ефірних оліях *
 • Визначення вмісту ефірних олій у лікарських засобах рослинного походження
 • Визначення танінів у лікарських засобах рослинного походження
 • Показник гіркоти
 • Визначення сухого залишку екстрактів
 • Визначення втрати в масі при висушуванні екстрактів
Фармако-технологічні випробування (відповідно до діючої Державної фармакопеї)
 • Розпадання таблеток і капсул
 • Розпадання супозиторіїв і пес аріїв
 • Тест “Розчинення” для твердих дозованих форм
 • Однорідність маси для одиниці дозованого лікарського засобу
 • Однорідність вмісту діючої речовини в одиниці дозованого лікарського засобу
 • Стираність таблеток без оболонки
 • Стійкість таблеток до роздавлювання
 • Вміст етанолу
 • Визначення вмісту метанолу і 2-пропанолу*
 • Ситовий аналіз*
 • Об’єм, що витягається
 • Лікарські засоби для інгаляцій: аеродинамічне визначення дрібно-дисперсних часток *
 • Механічні включення: невидимі частки *
 • Механічні включення (видимі частки)
 • Насипна густина та густина після усадки порошків
 • Однорідність маси доз, що витягаються із багатодозових контейнерів
 • Насипна густина та густина після усадки порошків
 • Однорідність дозованих одиниць
Розділ „Властивості”у монографіях
 • Визначення гігроскопічності
 • Визначення розчинності лікарських речовин
Методи аналізу лікарської рослинної сировини (нумерація сторінок згідно ГФ ХІ) с.275 Визначення ідентифікації і ступеня подрібненості с.276 Визначення вмісту домішок с.285 Визначення вологості лікарської рослинної сировини с. 286         Визначення вмісту дубильних речовин с. 295         Визначення вмісту екстрактивних речовин * - аналіз проводиться за контрактом    
Методи аналiзу
Наші координати
НФаУ, ДНДЛ з КЯЛЗ

вул. Валентинівська,4
м. Харків, 61168


Тел.: (0572) 68-09-60, 65-88-92
E-mail: labcq@nuph.edu.ua, labcq@ukr.net
Skype: skype_labcq
Web-сайт: www.labcq.nuph.edu.ua