Діяльність

Основні види діяльності нашої лабораторії:

 • здійснення державного контролю якості готових лікарських засобів і лікарських субстанцій;

 • проведення наукових досліджень по напрямку «Фундаментальні дослідження та прикладні наукові розробки за державними цільовими програмами і державним замовленням»;

 • науково-дослідні роботи з розробки нормативної аналітичної документації на лікарські засоби;

 • розробка та оформлення документів в CТD форматі для реєстрації та перереєстрації лікарських засобів (Модуль 3 Якість);

 • розробка методик аналітичного контролю на нові біологічно-активні речовини та лікарські засоби та дослідження їх якості;

 • розробка методик аналізу та препаративної очистки продуктів органічного синтезу або фармацевтичних субстанцій методом високоефективної рідинної хроматографії;

 • розробка специфікацій та методик контролю якості на АФІ та ГЛЗ у різних лікарських формах та дослідження їх якості;

 • валідація методик аналізу лікарських засобів і допоміжних речовин;
 • вивчення профілів розчинення генеричних лікарських засобів;
 • аналітичне супроводження фармацевтичної розробки нових лікарських засобів;
 • участь у заходах щодо підготовки і підвищення кваліфікації фахівців у галузі контролю якості ліків;

 • участь в науково-дослідній діяльності НФаУ;
 • участь в навчальній діяльності НФаУ.

Навчальна діяльність.

Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів забезпечує:
 • експериментальну підтримку навчального процесу Національного фармацевтичного університету.

 • проведення аналітичних науково-дослідних робіт для дисертаційних та магістерських робіт.

 • наукові дослідження і виробнича практика в лабораторії проводяться на належному сучасному рівні висококваліфікованими фахівцями лабораторії з використанням сучасних досягнень фармацевтичної науки.

 • лабораторія є базою проведення практичних занять і виробничої практики для студентів 5-х курсів за спеціалізаціями «Контроль якості лікарських засобів», «Технологія парфюмерно-косметичних засобів», «Розробка лікарських засобів», «Хіміко-токсикологічний аналіз». Також проводиться переддипломна практика студентів 5 курсу за фахом «Якість, стандартизація і сертифікація» та практичні заняття для слухачів факультету удосконалення провізорів.

Діяльність
Наші координати
НФаУ, ДНДЛ з КЯЛЗ

вул. Валентинівська,4
м. Харків, 61168


Тел.: (0572) 68-09-60, 65-88-92
E-mail: labcq@nuph.edu.ua, labcq@ukr.net
Skype: skype_labcq
Web-сайт: www.labcq.nuph.edu.ua