Діяльність

Основні види діяльності нашої лабораторії:

державний контроль якості лікарських субстанцій і готових ЛЗ щодо їх відповідності вимогам затвердженої аналітичної нормативної документації;
 • розробка та валідація біоаналітичних методик визначення концентрації діючих речовин та їх метаболітів в різних біологічних матрицях (крові, плазмі, сироватці, сечі, тканинах та органах);
 • науково-дослідні роботи в галузі лікарського моніторингу;
 • науково-дослідні роботи по розробці нормативної аналітичної документації на ЛЗ;
 • наукові дослідження з напрямку «Фундаментальні дослідження та прикладні наукові розробки за державними цільовими програмами і державним дорученням»;
 • розробка та оформлення документів в СТD форматі для реєстрації та перереєстрації ЛЗ (Модуль 3 Якість);
 • визначення фармакокінетичних параметрів та розрахунки статистичних даних;
 • розробка методик аналітичного контролю на нові біологічноактивні речовини та лікарські засоби, дослідження їх якості;
 • розробка методик аналітичного і препаративного виділення очищених продуктів органічного синтезу або фармацевтичних субстанцій методом високоефективної рідинної хроматографії з метою подальшого їх дослідження іншими фізико-хімічними методами;
 • розробка специфікацій та методик контролю якості на АФІ та ГЛЗ у різних лікарських формах та дослідження їх якості;
 • валідація методик аналізу лікарських засобів і допоміжних речовин;
 • проводить вивчення профілів розчинення генеричних лікарських засобів;
 • аналітичне супроводження фармацевтичної розробки нових лікарських засобів;
 • участь у заходах щодо підготовки і підвищення кваліфікації фахівців у галузі контролю якості KP;
 • участь в науково-дослідній та навчальній діяльності НФаУ.

Навчальна діяльність.

Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів забезпечує:
 • експериментальну підтримку навчального процесу Національного фармацевтичного університету.

 • проведення аналітичних науково-дослідних робіт для дисертаційних та магістерських робіт.

 • наукові дослідження і виробнича практика в лабораторії проводяться на належному сучасному рівні висококваліфікованими фахівцями лабораторії з використанням сучасних досягнень фармацевтичної науки.

 • лабораторія є базою проведення практичних занять і виробничої практики для студентів 5-х курсів за спеціалізаціями «Контроль якості лікарських засобів», «Технологія парфюмерно-косметичних засобів», «Розробка лікарських засобів», «Хіміко-токсикологічний аналіз». Також проводиться переддипломна практика студентів 5 курсу за фахом «Якість, стандартизація і сертифікація» та практичні заняття для слухачів факультету удосконалення провізорів.

Діяльність
Наші координати
НФаУ, ДНДЛ з КЯЛЗ

вул. Валентинівська,4
м. Харків, 61168


Тел.: (0572) 68-09-60, 65-88-92
E-mail: labcq@nuph.edu.ua, labcq@ukr.net
Skype: skype_labcq
Web-сайт: www.labcq.nuph.edu.ua