Сектор фармакокінетичних досліджень та біоеквівалентності

Сектор фармакокінетичних досліджень та біоеквівалентності ДНДЛ з КЯЛЗ створений для проведення науково-дослідних робіт у сфері розробки та дослідження лікарських засобів на стадії доклінічних та клінічних випробувань, в тому числі досліджень біоеквівалентності з метою ефективного впровадження конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних розробок, інноваційної діяльності з розробки лікарських засобів при проведенні наукових досліджень за докторськими і кандидатськими дисертаційними роботами, високого рівня освіти та поглибленої наукової і професійної підготовки висококваліфікованих кадрів, здійснення науково-дослідних та навчальних робіт з використанням найсучасніших досягнень фармацевтичної науки.

Сектор лабораторії є структурним підрозділом Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів НФаУ і не є юридичною особою.

Завдання та функції Сектору фармакокінетичних досліджень та біоеквівалентності:

  • Здійснює розробку та валідацію біоаналітичних методик визначення концентрації діючих речовин та їх метаболітів в різних біологічних матрицях (крові, плазмі, сироватці, сечі, тканинах та органах);
  • Проводить науково-дослідні роботи в галузі лікарського моніторингу;
  • Проводить наукові дослідження з напрямку «Фундаментальні дослідження та прикладні наукові розробки за державними цільовими програмами і державним дорученням»;
  • Проводить рутинний аналіз зразків згідно з валідованими методиками;
  • Здійснює розробку методик аналітичного контролю на нові біологічно-активні речовини та лікарські засоби та дослідження їх якості;
  • Проводить визначення фармакокінетичних параметрів та розрахунки статистичних даних;
  • Проводить аналітичне супроводження фармацевтичної розробки нових лікарських засобів;
  • Бере участь у заходах щодо підготовки і підвищення кваліфікації фахівців у галузі контролю якості ліків та фахівців, що працюють у сфері розробки та дослідження лікарських засобів на стадії доклінічних та клінічних випробувань, в тому числі досліджень біоеквівалентності;
  • Бере участь в науково-дослідній та навчальній діяльності Університету.
Наші координати
НФаУ, ДНДЛ з КЯЛЗ

вул. Валентинівська,4
м. Харків, 61168


Тел.: (0572) 68-09-60, 65-88-92
E-mail: labcq@nuph.edu.ua, labcq@ukr.net
Skype: skype_labcq
Web-сайт: www.labcq.nuph.edu.ua