Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів НФаУ (ДНДЛ з КЯЛЗ) була створена у складі Національного фармацевтичного університету у відповідності до наказу МОЗ України № 134 (п. 4) від 15.09.1992 р. з метою забезпечення розробки і впровадження нових методів аналізу лікарських засобів, а також удосконалення діяльності системи контролю якості лікарських засобів в Україні. Наказом ректора НФаУ № 91 від 04.05.1995 р. на посаду завідувача лабораторією був призначений д.х.н., проф. Коваленко Сергій Миколайович. З липня 2014 р. на посаду завідувача лабораторією призначена к.фарм.н. Губарь Світлана Миколаївна.

Лабораторія є уповноваженою лабораторією та взаємодіє у своїй діяльності з Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками з питань державного контролю якості лікарських засобів і виробів медичної продукції та інспекційного контролю.

Рівень діяльності Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів НФаУ підтверджено двома атестатами: свідоцтвом про атестацію Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (реєстраційний номер №386 від 11.01.2019р., чинне до 07.12.2021р.) та галуззю атестації; 

 
Cвідоцтво про атестацію Державної служби України з лікарських засобів (реєстраційний номер №386 від 11.01.2019р., чинне до 07.12.2021р.);
Галузь атестації до свідоцтва №386 від 11.01.2019р.
 
За принципом функціонального підпорядкування Лабораторія має Сектор фармакокінетичних досліджень та біоеквівалентності.     У складі лабораторії працюють досвідчені та висококваліфіковані фахівці, серед яких професори, доктори хімічних і фармацевтичних наук, кандидати фармацевтичних і хімічних наук, співробітники з вищою фармацевтичною і вищою хімічною освітою, провізори вищої категорії.

Лабораторія постійно приймає участь в міжлабораторних програмах професійного тестування лабораторій з питань забезпечення якості лікарських засобів з метою перевірки виконання належної професійної практики і забезпечення якості робіт, які виконуються лабораторією.

Наші координати
НФаУ, ДНДЛ з КЯЛЗ

вул. Валентинівська,4
м. Харків, 61168


Тел.: (0572) 68-09-60, 65-88-92
E-mail: labcq@nuph.edu.ua, labcq@ukr.net
Skype: skype_labcq
Web-сайт: www.labcq.nuph.edu.ua